Doğal Dil İşleme

Doğal dil işleme, doğal dildeki metinlerin ve/veya seslerin bilgisayar ortamında işlenmesi üzerine çalışmalar yürütülen, bilgisayar bilimi ve dil bilimciliğinin bir alt bilim dalıdır. Bu kapsamda sesin dalgalarının tanınması ve bilgisayar ortamında metne aktarılması, metin seslendirme, biçimbilimsel çözümleme/üretme, sözdizim çözümlemesi, anlamsal çözümleme gibi yöntemler kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Yazım hatalarının denetlenmesi/düzeltilmesi, bilgisayarlı çeviri, bilgi çıkarımı, bilgi getirimi, soru cevap sistemlerinin geliştirilmesi, özet çıkartma gibi uygulamalar doğal dil işleme tanımı altında toplanmıştır.

İTÜ Doğal Dil İşleme (ddi@İTÜ) araştırma grubu, Türkçe ve Türk dilleri odaklı doğal dil işleme çalışmaları yürütmektedir. Güncel olarak Türkçe bağımlılık çözümlemesi, Türkçe, Türkmence, Uygurca gibi dillerde biçimbilimsel çalışmalar ile Türk dilleri arasında İngilizce-Türkçe bilgisayarlı çeviri konuları üzerinde çalışılmaktadır.

ITU Türkçe Doğal Dil İşleme Yazılım Zinciri

 Bu araştırma alanıyla ilgili daha fazla bilgi için: http://ddi.itu.edu.tr/

Bu Alanda Çalışan Kişiler

Prof. Dr. Uluğ Bayazıt , Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı


Uluğ Bayazıt

İletişim:

4308
+90-212-285-3591
ulugbayazit[at]itu.edu.tr
http://web.itu.edu.tr/ulugbayazit/
http://akademi.itu.edu.tr/ulugbayazit/
Bölüm Sekreteri:    Gülseren Canbulat (canbulat@itu.edu.tr, +90-212-285-3682)

Araştırma Alanları:

Veri Sıkıştırma, Görüntü,Video ve Bilgisayar Grafiği İşleme ve Kodlama, Bilgisayarla Görü, İnsan-Bilgisayar Etkileşimli Görüntü Kodlama ve İletişimi, Metin Özetleme ve Sıkıştırma


Doç. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit


Gülşen Cebiroğlu Eryiğit

İletişim:

3303
+90-212-285-3503
gulsenc[at]itu.edu.tr
http://web.itu.edu.tr/gulsenc/
http://akademi.itu.edu.tr/gulsenc/

Araştırma Alanları:

Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi


Doç. Dr. Ahmet Cüneyd Tantuğ


Ahmet Cüneyd Tantuğ

İletişim:

3309
+90-212-285-3501
tantug[at]itu.edu.tr
http://web.itu.edu.tr/tantug/
http://akademi.itu.edu.tr/tantug/

Araştırma Alanları:

Doğal Dil İşleme, Veri Madenciliği, Örüntü Tanıma, Yazılım Mühendisliği


Öğr. Gör. Dr. Yaşar Erenler


Yaşar Erenler

İletişim:

MED-B27
-
erenlery[at]itu.edu.tr
http://web.itu.edu.tr/erenlery/
http://akademi.itu.edu.tr/erenlery/

Araştırma Alanları:Araş. Gör. Kübra Adalı , ÖYP


Kübra Adalı

İletişim:

4307:  Sosyal Robotlar ve Dil Teknolojileri Lab.
-
kubraadali[at]itu.edu.tr
http://akademi.itu.edu.tr/kubraadali/

Araştırma Alanları:Araş. Gör. Beyza Eken , ÖYP


Beyza Eken

İletişim:

1207:  Yazılım Modelleme ve Analizi Lab. - SMART
-
beyzaeken[at]itu.edu.tr
http://akademi.itu.edu.tr/beyzaeken/

Araştırma Alanları:

Ampirik Yazılım Mühendisliği, Yazılım Hata Tahmini


Araş. Gör. Tuğba Pamay


Tuğba Pamay

İletişim:

4307:  Sosyal Robotlar ve Dil Teknolojileri Lab.
-
pamay[at]itu.edu.tr
http://akademi.itu.edu.tr/pamay/

Araştırma Alanları:

Doğal Dil İşleme, Bağımlılık Ayrıştırma


Araş. Gör. Dilara Torunoğlu-Selamet


Dilara Torunoğlu-Selamet

İletişim:

4307:  Sosyal Robotlar ve Dil Teknolojileri Lab.
-
torunoğlud[at]itu.edu.tr
http://akademi.itu.edu.tr/torunoglud/

Araştırma Alanları:

Doğal Dil İşleme, Metin Normalizasyonu, Kelime Anlamı Belirginleştirme